ΒΒΚΚ · Βιοποικιλότητα · Βοτανικός Κήπος · ΕΘΙΑΓΕ

Τι προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τους Βοτανικούς Κήπους.

Δημόσια διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπ.Α.Α.Τ. με τίτλο «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ», συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις Ενδιαφερθείτε! … Άρθρο 14 Βοτανικοί Κήποι Για τη διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών πόρων της ελληνικής χλωρίδας σε συγκεκριμένες φυτογεωγραφικές περιοχές στην χώρα είναι… Continue reading Τι προβλέπει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τους Βοτανικούς Κήπους.

ΒΒΚΚ · Βιοποικιλότητα · Βοτανικός Κήπος · ΕΘΙΑΓΕ · ΕΡΕΥΝΑ · Περιβάλλον · ΣΥΝΕΔΡΙΟ

3ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ Το πρόγραμμα: Πρόγραμμα 3ου Συμποσίου Βοτανικών Κήπων Οι εισηγήσεις: 2011-06-24 – 3ο Συμπόσιο ΕΒΚ – BBKK 2011-06-24 – 3ο Συμπόσιο ΕΒΚ – MAIX 2011-06-24 – 3ο Συμπόσιο ΕΒΚ – ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ EKΠA 2011-06-24 – 3ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΒΚ – ΒΚ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 2011-06-24 – 3ο Συμπόσιο ΕΒΚ – Βοτανικός Κήπος… Continue reading 3ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

ΒΒΚΚ · Βιοποικιλότητα · Βοτανικός Κήπος · ΕΘΙΑΓΕ · Περιβάλλον · ΣΥΝΕΔΡΙΟ

3ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

Οι εισηγήσεις: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δασοβοτανικός Κήπος ΑΠΘ ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 23 – 26 Ιουνίου 2011 Συνοπτικό Πρόγραμμα Συμποσίου Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 13.00: Εργαστήριο Προστασίας… Continue reading 3ο Συμπόσιο Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

Βιοποικιλότητα · ΓΕΩΡΓΙΑ · Εφημεριδα Βήμα · ΕΘΙΑΓΕ

Σπόροι από τον τόπο σου και ας είναι εξαφανισμένοι!

Δυσεύρετες και ανεκτίμητες ποικιλίες αγροτικών προϊόντων διασώζονται και μας γυρίζουν πίσω, στην παλιά, καλή, οικολογική και βιολογική γεωργία. από το ΒΗΜΑ.

Βιοποικιλότητα · ΕΘΙΑΓΕ

Η βιοποικιλότητα και η ανάγκη διατήρησής της.

Ο όρος βιοποικιλότητα ή βιολογική ποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των ζωντανών οργανισμών στη Γη και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Περιλαμβάνει διάφορα επίπεδα που το ένα συνδέεται με το άλλο. Το πρώτο επίπεδο είναι η γενετική ποικιλότητα. Το επόμενο είναι της ποικιλότητας των βιολογικών ειδών και ακολουθούν αυτό της ποικιλίας των οικοσυστημάτων και των… Continue reading Η βιοποικιλότητα και η ανάγκη διατήρησής της.