Βιοποικιλότητα · Βοτανικός Κήπος · ΓΕΩΡΓΙΑ · ΕΡΕΥΝΑ · Περιβάλλον

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ: Άρθρο 14. Βοτανικοί Κήποι.


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Με ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου σε δεύτερη ανάγνωση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο: Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ», συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. Ως γνωστόν στο νέο Οργανισμό συγχωνεύονται οι τέσσερις εποπτευόμενοι Οργανισμοί: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α – «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT, ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ, το προσωπικό των οποίων έχει ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις αντιδρώντας στην συγχώνευση.

Αναλυτικότερα, στην αιτιολογική έκθεση του εν λόγω σχεδίου νόμου αναφέρονται τα εξής: «Με το παρόν νομοσχέδιο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώνει το πρώτο κύμα μεταρρυθμίσεων στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αφορά στην αγροτική ανάπτυξη του τόπου. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές άρχισαν με το Μητρώο Αγροτών, συνεχίστηκαν με το Μητρώο Εμπόρων και το νομοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και ολοκληρώνονται σήμερα με την ενοποίηση και τον επιτελικό σχεδιασμό των υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης του αγροτικού κόσμου. Έτσι, για πρώτη φορά οι πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποκτούν επιχειρησιακή και λειτουργική συνάφεια, δεδομένου ότι οργανώνονται με βάση ένα συνολικό σχεδιασμό για το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης.

Το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζει το τρίπτυχο ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ ΕΛΕΓΧΟΙ. Μέχρι σήμερα το καθ’ ύλην αντικείμενο κάθε μιας από τις ανωτέρω λειτουργίες παρέμενε ασυντόνιστο και κατακερματισμένο, γεγονός που διόγκωνε τα προβλήματα και συρρίκνωνε το καθόλου ευκαταφρόνητο κεκτημένο. Η εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα ελάχιστα τροφοδοτούσε την εκπαίδευση και την κατάρτιση των αγροτών, ενώ η διάχυση του ομολογουμένως αξιόλογου ερευνητικού έργου στην αγροτική παραγωγή παρέμενε ατροφική και αναποτελεσματική. Η αγροτική έρευνα, στην υπηρεσία της οποίας επιστρατεύτηκαν μερικοί από τους πιο λαμπρούς επιστήμονες της χώρας, δεν κατάφερε να θεμελιώσει μια ισχυρή και σταθερή αναπτυξιακή συνιστώσα.

Η αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση μετέφερε σημαντικές γνώσεις στους αγρότες μας, αλλά αναπτύχθηκε μακριά από την οργάνωση και το σχεδιασμό της αγροτικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η οριστική πιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών και κατάρτισης στηρίχθηκαν σε φιλότιμες πρωτοβουλίες, αλλά απέχουν πολύ από την υποστήριξη ενός βάσιμου και τεκμηριωμένου αναπτυξιακού εγχειρήματος της αγροτικής οικονομίας. Η πιστοποιήσεις και οι έλεγχοι, μολονότι επέδειξαν αξιοζήλευτο βηματισμό, απέτυχαν να υποστηρίξουν ένα βασισμένο στην παραγωγή της ελληνικής γης αγροτοδιατροφικό πρότυπο. Κάθε μια από αυτές τις λειτουργίες στάθηκε αδύνατο να αναζητήσει τις συνάφειες, την αυτονόητη αλληλοσυμπλήρωση και το συντονισμό της με τις άλλες. Η διάχυση της επιστήμης υπήρξε άπιαστο όνειρο και η διεπιστημονικότητα ουτοπία.

Θα ήταν λάθος να μηδενίσομε το έργο των τεσσάρων οργανισμών που συνενώνονται, αλλά θα αποτελούσε εξίσου εγκληματική υστέρηση η αδράνεια απέναντι στην αυτονόητη διαδικαστική και ουσιαστική σύμπραξή τους υπό συνθήκες θεσμικής μεταρρύθμισης και οικονομίας κλίμακας.

Η δημιουργία ενός και ενιαίου οργανισμού με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ», βασίζεται στη συνένωση του ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ», του ΕΘΙΑΓΕ, του ΟΠΕΓΕΠ και του ΕΛΟΓΑΚ.

Πρόκειται, καταρχήν, για πρωτοβουλία που γονιμοποιήθηκε από την ανάδειξη της αγροτικής οικονομίας σε αξιόπιστο παραγωγικό πυλώνα της χώρας, για στρατηγική επιλογή εξόδου από την κρίση και για διεκδίκηση της ανάπτυξης με ευημερία και δικαιοσύνη.

Κατά δεύτερο λόγο το Κράτος ανταποκρίνεται στις θυσίες του Ελληνικού Λαού, εξοικονομώντας πόρους και χρήσιμες υποδομές.

Με το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο:

Α) Επενδύουμε στην εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα με σκοπό να επιτύχουμε απτά και άμεσα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική σπόρων και βελτίωσης φυλών με βάση την προστασία της ελληνικής φύσης, της μοναδικής βιοποικιλότητας του ελληνικού τοπίου και την ενίσχυση της ελληνικής διατροφικής παράδοσης. Επιλέγουμε ν’ αναδείξουμε την έρευνα σε ναυαρχίδα της αγροτικής ανάπτυξης με καινοτομία, επιστημονική έμπνευση και διεθνή ερευνητική καταξίωση. Καθιερώνουμε, για πρώτη φορά, το Ερευνητικό Ινστιτούτο σε βασική ερευνητική μονάδα με διοικητική αυτοτέλεια και ακαδημαϊκή πιστοποίηση του ερευνητικού προσωπικού.

Β) Καθιστούμε την αγροτική εκπαίδευση βασικό εργαλείο μια μακρόπνοης στρατηγικής για την πολιτική στελεχών του αγροτικού κόσμου. Στις Γεωργικές Σχολές θα προετοιμάσομε τον στελεχιακό κορμό της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής επιχειρηματικότητας. Οι απόφοιτοί τους θα στελεχώσουν αύριο τους νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς και θα υλοποιήσουν με γνώση και αυτοπεποίθηση το άλμα τους προς τις αγορές. Εντάσσομε τις Γεωργικές Σχολές στο εκπαιδευτικό τοπίο της χώρας και τις διαβαθμίζομε ως επαγγελματικά τεχνολογικά λύκεια. Μετατρέπομε την προσφυγή στα αγροτικά επαγγέλματα «από τέκνο της ανάγκης» σε αναπτυξιακή επιλογή. Καθιστούμε σαφές ότι η αγροτική εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό, άρρηκτα συνυφασμένο με τις ίσες ευκαιρίες και τη δικαιοσύνη.

Γ) Οργανώνομε του ελέγχους με γνώμονα την ελληνικότητα και την υπεραξία των αγροτικών προϊόντων μας. Στηρίζομε τον παραγωγό στο χωράφι, στην «κοιτίδα» της πρωτογενούς παραγωγής. Εντατικοποιούμε τις δημόσιες πολιτικές και διευρύνομε το επιστημονικό περιεχόμενό τους.

Με την θεσμική μας παρέμβαση, καλούμε τον αγροτικό κόσμο σε μεγάλη πρωτοβουλία συνευθύνης και κοινής προσπάθειας. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Με την διάταξη του άρθρου 1 αποσαφηνίζεται το νόημα εννοιών και όρων, που χρησιμοποιούνται στο παρόν σχέδιο νόμου, προκειμένου αφ’ ενός μεν να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ερμηνευτικών δυσχερειών αφ’ ετέρου δε να προσδιορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το ρυθμιστικό πλαίσιο αυτού. Οι έννοιες, οι οποίες αποσαφηνίζονται, είναι η εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα, η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση, η αγροτική επαγγελματική κατάρτιση, το πράσινο πιστοποιητικό, η διασφάλιση ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, το εθνικό σύστημα ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, τα αγροτικά προϊόντα, το τροποποιητικό έγγραφο, ο έλεγχος, η πιστοποίηση και η επίβλεψη.

Άρθρο 2

Με την διάταξη του άρθρου 2 καθορίζονται η νομική μορφή και η έδρα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα, ο οποίος ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. ……………. κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από συγχώνευση των τεσσάρων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την επωνυμία α) Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), β) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ), γ) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) και δ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛΟΓΑΚ). Ειδικότερα στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Αθήνα.

Άρθρο 3

Με την διάταξη του άρθρου 3 καθορίζονται η αποστολή, ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και την εν γένει ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι σκοπός του Οργανισμού είναι η εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Στην παράγραφο 3 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού με προεξάρχουσα την συνολική επιστημονική υποστήριξη του αγροτικού κόσμου, των αγροτικών επιχειρήσεων και εν γένει της αγροτικής οικονομίας της χώρας. Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι ο Οργανισμός καταρτίζει κάθε τρία χρόνια στρατηγικό σχέδιο για την διαμόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης του αγροτικού κόσμου και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων. Το στρατηγικό σχέδιο αυτό εγκρίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αφού προηγουμένως συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής. Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. ή να συμμετέχει σε αυτά.

Άρθρο 4

Με την διάταξη του άρθρου 4 ορίζεται ότι τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 5

Με την διάταξη του άρθρου 5 ρυθμίζονται τα ζητήματα συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παράγραφο 1 καθορίζεται η σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο διορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η θητεία των μελών του ΔΣ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Στην παράγραφο 4 λαμβάνεται πρόνοια για την παράταση της θητείας των μελών του ΔΣ μέχρι να συντελεσθεί η αντικατάστασή τους μετά την πάροδο τριετίας. Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι τα μέλη του ΔΣ δικαιούνται αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Στις παραγράφους 6 έως 15 ρυθμίζονται ζητήματα, τα οποία αφορούν στην λειτουργία του ΔΣ και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 6

Με την διάταξη του άρθρου 6 καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος διορισμού, το καθεστώς απασχόλησης και οι αρμοδιότητες του Προέδρου του ΔΣ. Επίσης θεσπίζεται Υπηρεσία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  για τις ανάγκες εκπροσώπησης του Οργανισμού, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο. Σκοποί της υπηρεσίας αυτής είναι αφ’ ενός η διασύνδεση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού με το διεθνές ερευνητικό, ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό περιβάλλον στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής αφ’ ετέρου η προώθηση και προβολή στην διεθνή και εσωτερική κοινή γνώμη του έργου του Οργανισμού αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από την εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα, την γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τον έλεγχο και την πιστοποίηση των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Άρθρο 7

Με την διάταξη του άρθρου 7 καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος διορισμού, το καθεστώς απασχόλησης και οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης θεσπίζεται Νομική Υπηρεσία για τις ανάγκες νομικής υποστήριξης των πολυσχιδών δραστηριοτήτων του Οργανισμού, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σκοποί της υπηρεσίας αυτής είναι αφ’ ενός η άρτια επεξεργασία και εφαρμογή των συμβάσεων, στις οποίες θα συμμετέχει ο Οργανισμός, αφ’ ετέρου η υποστήριξη των συμφερόντων του ενώπιον των δικαστικών και διοικητικών αρχών και εκ τρίτου η παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για οποιοδήποτε νομικό ζήτημα προκύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Άρθρο 8

Με την διάταξη του άρθρου 8 καθορίζονται η θεμελιώδης διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού και τα προσόντα των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία εδρεύει στην Αθήνα και διαρθρώνεται στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, στην Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στην Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού καθορίζονται η διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία και οι αρμοδιότητες αυτών. Στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 καθορίζονται τα προσόντα των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και ο χρόνος της θητείας τους. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι η τοποθέτηση των Γενικών Διευθυντών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 9

Με την διάταξη του άρθρου 9 προβλέπεται η αποκεντρωμένη λειτουργία του Οργανισμού με την σύσταση επτά Περιφερειακών Διευθύνσεων με έδρες την Αθήνα, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα, την Πάτρα, τον Πειραιά, το Ηράκλειο και την Θεσσαλονίκη. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η οργανωτική διάρθρωση και οι επί μέρους αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθύνσεων καθορίζονται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού. Στις παραγράφους 3 και 4 καθορίζονται τα προσόντα, ο χρόνος θητείας και η διαδικασία τοποθέτησης των προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων. Στην παράγραφο 5 καθορίζεται το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Άρθρο 10

Με την διάταξη του άρθρου 10 καθορίζονται οι θεμελιώδεις άξονες της εθνικής πολιτικής γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη του αγροτικού ανθρώπινου δυναμικού και της αγροτικής οικονομίας σε συνεργασία με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Στην παράγραφο 2 προσδιορίζονται τα μέσα υλοποίησης της εθνικής πολιτικής γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άρθρο 11

Με την διάταξη του άρθρου 11 ρυθμίζονται τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γεωργικών Σχολών, οι οποίες τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι Με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορεί να ιδρύεται μέχρι μια Γεωργική Σχολή σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως Δημόσιο Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο τριετούς φοίτησης. Στις παραγράφους 2 και 3 ορίζεται ότι σκοπός των Γεωργικών Σχολών είναι η επαγγελματική εκπαίδευση των νέων αγροτών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από το τριτάξιο Γυμνάσιο και ότι ο παρεχόμενος από τις Γεωργικές Σχολές τίτλος σπουδών ενσωματώνει το Απολυτήριο του Τεχνολογικού Λυκείου, το Πράσινο Πιστοποιητικό στις αντίστοιχες με το γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τομέα και τα σχετικά με το γνωστικό πεδίο της Σχολής επαγγελματικά δικαιώματα και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιδότηση πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες. Στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 ρυθμίζονται ζητήματα, τα οποία αφορούν στην διάρθρωση και στο προσωπικό των Γεωργικών Σχολών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παιδαγωγική κατάρτιση των καθηγητών και των διευθυντών, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα. Στην παράγραφο 8 προβλέπεται η δυνατότητα να πωλούνται τα προϊόντα που παράγονται από τις Γεωργικές Σχολές. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για την συντήρηση και την ανάπτυξή τους. Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές Σχολές είναι δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες, ενώ οι αλλοδαποί σπουδαστές καταβάλλουν τέλος ετήσιας εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Στις παραγράφους 10 και 11 ρυθμίζονται θέματα, τα οποία αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών των Σχολών. Στην παράγραφο 12 προβλέπεται η λειτουργία πέντε εξειδικευμένων Γεωργικών Σχολών με προεξάρχουσα την Γεωργική Σχολή Επιχειρηματικής Γεωργίας, Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας – Πρότυπη Γεωργική Σχολή «Ανδρέας Συγγρός».

Άρθρο 12

Με την διάταξη του άρθρου 12 ρυθμίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος ένα τοπικό Κέντρο Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί στην έδρα κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της περιοχής ευθύνης του προγράμματα κατάρτισης του αγροτικού κόσμου. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων συγκαλείται με πρωτοβουλία του κάθε Κέντρου Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης τον Νοέμβριο κάθε έτους και όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο Συμβούλιο Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο οποίο συμμετέχουν α) ο Προϊστάμενος του Κέντρου Γεωργικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, β) ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης και γ) ένας εκπρόσωπος του τοπικού παραρτήματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι το Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση προτάσεων και για τη σύνδεση της κατάρτισης  με τον γενικότερο προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών.

Άρθρο 13

Με την διάταξη του άρθρου 13 καθορίζονται οι θεμελιώδεις άξονες της εθνικής πολιτικής εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής. Στην παράγραφο 2 προσδιορίζονται τα μέσα υλοποίησης της εθνικής πολιτικής εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας με την ανάπτυξη εγχώριων ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και φυλών ζωικού κεφαλαίου. Στην παράγραφο 3 αναδεικνύεται ο ρόλος των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας με τομέα εξειδίκευσης την δασική έρευνα. Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι εγχώριες ποικιλίες φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και το εγχώριο ζωικό κεφάλαιο κατοχυρώνονται ως πνευματική ιδιοκτησία του Οργανισμού.

Άρθρο 14

Με την διάταξη του άρθρου 14 προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας βοτανικών κήπων με πρωτοβουλία νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών πόρων της ελληνικής χλωρίδας σε συγκεκριμένες φυτογεωγραφικές περιοχές. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι λεπτομέρειες για την ίδρυση και λειτουργία των βοτανικών κήπων, την οργάνωση και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, τις δυνατότητες ένταξής τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικών επιχορηγήσεων καθώς και για τις διαδικασίες στελέχωσής τους με επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί βοτανικούς κήπους για τις ανάγκες του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου καθώς και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε άλλους φορείς, οι οποίοι λειτουργούν βοτανικούς κήπους, με την υπογραφή συμβάσεων εκτέλεσης έργου.

Άρθρο 15

Με την διάταξη του άρθρου 15 ορίζεται ότι στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν έντεκα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας σε επίπεδο Διεύθυνσης. Σε κάθε Ινστιτούτο λειτουργούν τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένοι τομείς εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας και ένα (1) εργαστήριο, που καθορίζονται από τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού. Τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται στη βάση των ευρωπαϊκών προτύπων (Οδηγιών και Κριτηρίων) και πιστοποιούνται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 16

Με την διάταξη του άρθρου 16 θεσπίζεται Επιστημονικό Συμβούλιο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας, στο οποίο μετέχουν ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ως Πρόεδρος και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας. Ο ρόλος του οργάνου αυτού είναι γνωμοδοτικός ως προς τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ερευνητικών δράσεων του Οργανισμού.

Άρθρο 17

Με την διάταξη του άρθρου 17 ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας και ορίζεται ιδίως ότι αυτά έχουν πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας καθώς και την δυνατότητα να καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη υπό την επωνυμία τους, εκπροσωπούμενα από τον Διευθυντή τους, αποκλειστικά για την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου και μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έναντι τρίτων χρησιμοποιούν την δική τους επωνυμία και αναπτύσσουν ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο θεματικό τους αντικείμενο. Για το σκοπό αυτό δύνανται να συνεργάζονται με ομοειδείς ερευνητικές μονάδες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δημόσιες εθνικές και κοινοτικές αρχές καθώς και με τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δυνάμει προγραμματικών συμφωνιών ή/και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας. Επίσης τα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας μπορούν να αναλαμβάνουν επιδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου, στα οποία συμμετέχουν αυτοτελώς ως συμβαλλόμενο μέρος μετά από έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 18

Με την διάταξη του άρθρου 18 καθορίζονται οι θεμελιώδεις άξονες της εθνικής πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας στον Αγροτικό Τομέα, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη της αγροτοδιατροφικής πολιτικής και της αγροτικής οικονομίας και για την παροχή πλήρους συμβουλευτικής υποστήριξης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα. Στην παράγραφο 2 προσδιορίζονται τα μέσα υλοποίησης της εθνικής πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα.

Άρθρο 19

Με την διάταξη του άρθρου 19 ανατίθενται στον Οργανισμό συγκεκριμένες αρμοδιότητες τυποποίησης και ορίζεται ότι τα τυποποιητικά έγγραφα και σήματα αποτελούν ιδιοκτησία αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Οργανισμός κοινοποιείται στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές ως εθνικός οργανισμός τυποποίησης στον γεωργικό τομέα.

Άρθρο 20

Με την διάταξη του άρθρου 20 ανατίθενται στον Οργανισμό συγκεκριμένες αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης και ορίζεται ότι αυτός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών του σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης γεωτεχνικής ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ελεγκτών-επιθεωρητών.

Άρθρο 21

Με την διάταξη του άρθρου 21 συνιστάται Συμβούλιο Πιστοποίησης με αρμοδιότητα την αντικειμενική και αμερόληπτη απονομή των πιστοποιητικών του Οργανισμού. Η σύνθεση του Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού.

Άρθρο 22

Με την διάταξη του άρθρου 22 θεσπίζονται για τον Οργανισμό ειδικά ανταποδοτικά τέλη στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία εντάσσονται στον έλεγχο και την πιστοποίηση. Σκοπός των ανταποδοτικών τελών είναι η κάλυψη των δαπανών ελέγχου και πιστοποίησης, της χρήσης των χορηγουμένων σημάτων, της τήρησης ειδικών μητρώων, της προβολής και προώθησης των πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας και των δράσεων ενημέρωσης των καταναλωτών και των παραγωγών. Τα επιβαλλόμενα ανταποδοτικά τέλη και τέλη επίβλεψης καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Οργανισμού και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.

Άρθρο 23

Με την διάταξη του άρθρου 23 ορίζεται ότι για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα και τη παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση ειδικών μητρώων.

Άρθρο 24

Με την διάταξη του άρθρου 24 προβλέπεται η συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών για τον έλεγχο παρατυπιών και παραβάσεων και χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων για προσδιορισμό των διοικητικών παραβάσεων και των κυρώσεων που θα επιβάλλονται κατ’ εφαρμογήν των ελεγκτικών και επιβλεπτικών εργασιών του Οργανισμού.

Άρθρο 25

Με την διάταξη του άρθρου 25  ανατίθενται στον Οργανισμό αρμοδιότητες προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας ή/και ταυτότητας καθώς και των σημάτων ποιότητας ή/και ταυτότητας ή/και προέλευσης στους παραγωγούς, στις αγορές και στους καταναλωτές και ενημέρωσης και υποστήριξης των παραγωγών για την εφαρμογή και την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, εν γένει συστημάτων παραγωγής βάσει κοινοτικών ή/και εθνικών απαιτήσεων αλλά και συστημάτων ανάδειξης της ποιότητας, προώθησης και προβολής των σημάτων ποιότητας ή/και ταυτότητας ή/και προέλευσης.

Άρθρο 26

Με την διάταξη του άρθρου 26 καθορίζονται οι κατηγορίες προσωπικού του Οργανισμού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων ανά κατηγορία και προβλέπεται ότι με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων ανά κατηγορία, ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο, η κατανομή των θέσεων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά σε θέματα προσωπικού.

Άρθρο 27

Με την διάταξη του άρθρου 27 ρυθμίζονται τα θέματα οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού και καθορίζονται οι πόροι του. Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η οικονομική διαχείριση και η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού, ενώ στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι για την προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συμβάσεων και τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές ισχύουν πάντοτε κατ’ αναλογίαν οι κείμενες διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα. Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι Οι κάθε είδους αποδοχές καθώς και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις και δαπάνες μετακίνησης του υπηρετούντος ανά κατηγορία και κλάδο προσωπικού καθορίζονται με Ειδικό Μισθολόγιο του Οργανισμού, που θεσπίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 28

Με την διάταξη του άρθρου 28 ορίζεται ότι μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 29

Με την διάταξη του άρθρου 29 ρυθμίζονται θέματα, τα οποία αφορούν στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ της κατάργησης των συγχωνευόμενων φορέων και της ολοκληρωμένης οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα. Ειδικότερα στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι ο Οργανισμός καθίσταται καθολικός διάδοχος των περιουσιακών δικαιωμάτων και των νομικών και οικονομικών υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων φορέων. Στις παραγράφους 3 και 4 ορίζεται ότι μέχρι την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην επιλογή και στον διορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και ΔΣ του Οργανισμού και στην στελέχωση των Υπηρεσιών, που υπάγονται απ’ ευθείας στον πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ. …………. κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αφορούν στον διορισμό προσωρινού Προέδρου, προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου και προσωρινού ΔΣ καθώς και οι διατάξεις που αφορούν τις ανωτέρω Υπηρεσίες. Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προσωπικό του Οργανισμού κατατάσσεται σε κλάδους ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα μετά τη δημοσίευση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην παράγραφο 6 δίδεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους των συγχωνευόμενων φορέων, οι οποίοι έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να ζητήσουν την ένταξή τους στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας Ερευνητών. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου παύουν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις των υπαλλήλων των συγχωνευομένων φορέων σε άλλους φορείς και αντίστροφα. Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί με απόφασή του να αποσπά υπαλλήλους του Υπουργείου του ή εποπτευομένων από αυτό φορέων στον Οργανισμό για τρία έτη. Στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων, ο οποίος ανήκει στο ΕΘΙΑΓΕ, μεταφέρεται στον Οργανισμό. Στην παράγραφο 10 ορίζεται ότι με απόφαση τυο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού και του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών – Κληροδότημα Ιφ. Συγγρού για την επίτευξη των κοινών σκοπών τους. Στην παράγραφο 11 ορίζεται ότι οι έξι περιφερειακές εποπτείες του ΕΛΟΓΑΚ καταργούνται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού. Στις παραγράφους 12 έως 14 προβλέπεται ο Οργανισμός καθίσταται δικαιούχος των τελών και των σημάτων, τα οποία ανήκουν στους συγχωνευόμενους φορείς. Στην παράγραφο 15 ορίζεται ότι οι εγκεκριμένες μέχρι την έναρξη του νόμου αυτού επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τα συγχωνευθέντα νομικά πρόσωπα συνεχίζουν να καταβάλλονται στον Οργανισμό. Στην παράγραφο 16 ορίζεται ότι μέρος των μεταβατικών διατάξεων της υπ’ αριθ. …………….. κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 30

Με την διάταξη του άρθρου 30 τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις ανάγκες του Οργανισμού διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ειδικότερα με τις παραγράφους 1 και 2 περιλαμβάνεται ο Οργανισμός στις ρυθμίσεις του άρθρου 3 παρ. 18 του ν. 3845/2010 και του άρθρου 45 παρ. 8 του ν. 3943/2011 για λόγους κατεπείγοντος δημοσίου συμφέροντος, το οποίο αφορά στην απρόσκοπτη διενέργεια ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας.

Άρθρο 31

Με την διάταξη του άρθρου 31 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.

Άρθρο 32

Με την διάταξη του άρθρου 32 ορίζεται ότι η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πιο ειδικά τώρα:

Άρθρο 14 Βοτανικοί Κήποι

  1. Για τη διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών πόρων της ελληνικής χλωρίδας σε συγκεκριμένες φυτογεωγραφικές περιοχές στην χώρα είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία βοτανικών κήπων με πρωτοβουλία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Οι λεπτομέρειες για την ίδρυση και λειτουργία των βοτανικών κήπων, την οργάνωση και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους, τις δυνατότητες ένταξής τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικών επιχορηγήσεων καθώς και για τις διαδικασίες στελέχωσής τους με επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών.
  2. Ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί βοτανικούς κήπους για τις ανάγκες του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου καθώς και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε άλλους φορείς, οι οποίοι λειτουργούν βοτανικούς κήπους, με την υπογραφή συμβάσεων εκτέλεσης έργου.

Θα προσπαθήσω να ανασκευάσω τους αυθαίρετους χτεσινούς ισχυρισμούς της ομάδας «Δράση για τη Βιοποικιλότητα» στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο »

Γράφει επί λέξει:

«Προτείνουμε στο νέο σχέδιο νόμου να συμπεριλάβει μαζί με τους βοτανικούς κήπους και τους ζωολογικούς κήπους για να διασωθεί έτσι το σύνολο της βιοποικιλότητας, τόσο στο φυτικό όσο και στο ζωικό βασίλειο και να ενισχυθούν οι δράσεις επίδειξης του νέου Οργανισμού!

Επιτέλους ας σοβαρευτούμε!

Η διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών πόρων δε γίνεται με υλικό που διατηρείται στους βοτανικούς κήπους και το οποίο αποτελεί ένα συνονθύλευμα δειγμάτων φυτικού υλικού που συλλέχθηκαν από οποιαδήποτε περιοχή της υφηλίου, με αμφίβολη βοτανική ταξινόμηση, και ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό φυτών, γεγονός που αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την εκτίμηση της παραλλακτικότητας των ειδών. Μάλιστα τα είδη που εκθέτονται στους βοτανικούς κήπους είναι κατά κόρον είδη άνευ γεωργικής σημασίας.

Τέτοιες δράσεις έχουν περιορισμένη επιστημονική αξία και στερούνται απολύτως γεωργικής σημασίας, ώστε ακόμη και σε μεσοπρόθεσμη βάση να βρουν εφαρμογή στη γεωργική πρακτική και μάλιστα σε έναν οργανισμό που πρεσβεύει ότι θα λειτουργήσει προς όφελος του αγρότη, όπως είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός.»

Τοποθετούμαι σε κάθε φράση της ομάδας ξεχωριστά (με italics και σε εισαγωγικά οι ισχυρισμοί της)

1. «Η διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών πόρων δε γίνεται με υλικό που διατηρείται στους βοτανικούς κήπους.»

Απάντηση

Πρώτο Λάθος! Βάσει της κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας, οι Βοτανικοί Κήποι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι και αρμόδιοι για την ex situ Διατήρηση της Αυτόχθονης Ελληνικής Χλωρίδας. Το παρόν νομοσχέδιο κινείται στο ίδιο πνεύμα με σκοπό να συμπληρώσει τη νομοθεσία από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο πρόσφατος νόμος 3937 (ΦΕΚ 60/31-03-2010), με αντικείμενο τη Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, αναφέρει ρητά τους βοτανικούς κήπους και την αποστολή τους έξι φορές σε πέντε από τα άρθρα του! Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 2 παράγραφος 3:  Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση: Είναι η διαδικασία της διατήρησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή βιώσιμων πληθυσμών, αυτόχθονων φυτικών ή ζωικών ειδών εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος, σε ειδικά διαμορφωμένα ανθρωπογενή περιβάλλοντα όπως οι Βοτανικοί Κήποι και οι τράπεζες γενετικού υλικού. Το υλικό αυτό μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς ατόμων στο φυσικό περιβάλλον για ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών, όποτε και αν κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 11, παράγραφος 2: Ως συμπληρωματική δράση της επιτόπιας (in situ) διατήρησης, επιδιώκεται επιπρόσθετα η εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση των σημαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών σε Βοτανικούς Κήπους ή / και τράπεζες γενετικού υλικού.

Άρθρο 17, παράγραφος 5: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε χρονικό διάστημα έξι ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οφείλει:

α) Να απογράψει, κατά τον επιστημονικά πληρέστερο δυνατό τρόπο, τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας και να εκτιμήσει τις τάσεις και τις απειλές (καθώς και τα εισβάλλοντα ξενικά είδη).

β) Να απογράψει τις ιδιωτικές και δημόσιες επιστημονικές ή μη συλλογές (γονιδιακό υλικό, σπέρματα και γαμετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και άλλων ομάδων οργανισμών), καθώς και τους Βοτανικούς και ζωολογικούς Κήπους, τα φυτώρια κ.λπ.

Άρθρο 18, παράγραφος 4. Διατηρούνται κέντρα ενημέρωσης ή πληροφόρησης για προστατευόμενες περιοχές, τα οποία κρίνονται λειτουργικά, και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα που αυτά διαθέτουν. Διατηρούνται Βοτανικοί Κήποι οι οποίοι ανήκουν στη διαδικασία των αρμόδιων Υπουργείων και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά με τα αυτόχθονα είδη που διατηρούν και προστατεύουν εκτός τόπου.

Άρθρο 20, παράγραφος 2β. Με απόφαση τού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται μέτρα για την επιτόπια προστασία των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και των αυτοφυών άγριων φυτικών ειδών, συγγενών καλλιεργούμενων, που απειλούνται. Ως ζώνες προστασίας ορίζονται οι περιοχές που αυτοφύονται άγρια συγγενή των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Μέσα στην ίδια απόφαση ορίζονται και μέτρα προστασίας, ιδίως περιορισμοί στη συλλογή και κοπή των φυτών αυτών, περιορισμοί στη βόσκηση, προστασία από πυρκαγιές, περιορισμός της διάβρωσης του εδάφους, εκτός τόπου (ex situ) διατήρησή τους σε Βοτανικούς Κήπους ή / και σε τράπεζες γενετικού υλικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 20, παράγραφος 13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται οι όροι προστασίας και αειφόρου διαχείρισης των φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, καθώς και η διαδικασία:

α) απογραφής της αγροτικής βιοποικιλότητας της Ελλάδας,

β) απογραφής των ιδιωτικών και δημόσιων επιστημονικών ή μη συλλογών, δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας Φυτογενετικού Υλικού (Ε.Τ.Φ.Υ.), των Διαπιστευμένων Τραπεζών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Τ.Γ.Υ.) και των Διατηρητών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Γ.Υ.), καθώς και των Βοτανικών Κήπων που διατηρούν τέτοιο υλικό και …

2. [Το] υλικό που διατηρείται στους βοτανικούς κήπους … αποτελεί ένα συνονθύλευμα δειγμάτων φυτικού υλικού που συλλέχθηκαν από οποιαδήποτε περιοχή της υφηλίου, με αμφίβολη βοτανική ταξινόμηση, και ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό φυτών.

Απάντηση

Δεύτερο μέγα λάθος! Ας δούμε τι κάνει αυτή τη στιγμή ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων (ΒΒΚΚ) που αναφέρεται ρητά στο νομοσχέδιο.

2α. «Συνονθύλευμα δειγμάτων φυτικού υλικού που συλλέχθηκαν από οποιαδήποτε περιοχή της υφηλίου … σε ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό φυτών»;

Απάντηση

Ο ΒΒΚΚ διατηρεί σε μητρικές φυτείες 2.750 κωδικούς αποκλειστικά της ελληνικής χλωρίδας, εκ των οποίων το 30% είναι σημαντικά φυτικά είδη, με 2.080 κωδικούς σε τράπεζα σπερμάτων και 80 κωδικούς σε ασηπτικές συνθήκες σε in vitro περιβάλλον. Σκεφτείτε ότι η ελληνική χλωρίδα αποτελείται από 6.000 περίπου αυτοφυή. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει τόσο μεγάλη και καλά τεκμηριωμένη συλλογή ελληνικών φυτών!

Ο ΒΒΚΚ συλλέγει κατά προτεραιότητα σπάνια, κινδυνεύοντα, τρωτά αυτόχθονα φυτά, τα οποία προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία και περιλαμβάνονται σε καταλόγους των προστατευόμενων φυτών (Natura 2000).

Στο ΒΒΒΚ στην Ποντοκερασιά του Κιλκίς προστατεύονται 25.000 φυτικά άτομα από περισσότερα των 600 φυτικών ειδών οργανωμένα σε 46 θεματικές ενότητες, ενώ στον Κήπο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στις εγκαταστάσεις του ΕΘΙΑΓΕ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης είναι φυτεμένα 867 φυτικά άτομα από 135 κωδικούς οργανωμένα σε 7 θεματικές ενότητες.

2β. «Αμφίβολη βοτανική ταξινόμηση»;

Απάντηση

Για να συμβεί αυτό συνεργάζονται όλα αυτά τα χρόνια σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες ερευνητές του ΕΘΙΑΓΕ και των Ελληνικών Πανεπιστημίων (συστηματικοί βοτανικοί, γεωπόνοι, δασολόγοι, περιβαλλοντολόγοι κ.ά). Μάλιστα το ενδιαφέρον των Ελλήνων ακαδημαϊκών εκφράστηκε έμπρακτα με το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)» στο οποίο συνεργάζεται και με τον ΒΒΚΚ!

3. «… Γεγονός που αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για την εκτίμηση της παραλλακτικότητας των ειδών.»

Απάντηση

Που να ΄ξεραν! Στα  εργαστήρια του ΒΒΚΚ  (τράπεζα σπερμάτων, μοριακής βιολογίας) διατηρούνται, από το ίδιο είδος, διαφορετικοί κωδικοί συλλογής αυτοφυών ειδών, με σκοπό τη διατήρηση πληθυσμών και την έρευνα με μοριακούς δείκτες για την πιστή βιολογική ταυτότητα του κάθε είδους.

4. «Μάλιστα τα είδη που εκθέτονται στους βοτανικούς κήπους είναι κατά κόρον είδη άνευ γεωργικής σημασίας. Τέτοιες δράσεις έχουν … στερούνται απολύτως γεωργικής σημασίας, ώστε ακόμη και σε μεσοπρόθεσμη βάση να βρουν εφαρμογή στη γεωργική πρακτική και μάλιστα σε έναν οργανισμό που πρεσβεύει ότι θα λειτουργήσει προς όφελος του αγρότη, όπως είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός.»

Απάντηση

Αυτό πια παραπάει!

Στα 10 χρόνια λειτουργίας του Κήπου, 33.328 φυτά πολλαπλασιάστηκαν με σπέρματα από 1.091 κωδικούς και περισσότερα από 40.000 με αγενή τρόπο από 1.106 κωδικούς, ενώ αναπτύχθηκαν εξειδικευμένα πρωτόκολλα αναπαραγωγής, δηλαδή μπορούν πλέον να τα καλλιεργούν και αγρότες, 88 φυτά από 185 κωδικούς.

Το ερευνητικό έργο του Κήπου είναι επίσης σπουδαίο. Ανάπτυξε σχήμα παραγωγής και εμπορικής αξιοποίησης στην αρχιτεκτονική τοπίου και τη βιομηχανία καλλυντικών τριών αυτοφυών αρωματικών – φαρμακευτικών ειδών (κρίταμο, δίκταμο και μελισσόχορτο), ενώ εφάρμοσε σχέδιο καλλιέργειας της ρίγανης, του μελισσόχορτου, του φασκόμηλου, του τσαγιού του βουνού, του θυμαριού, του κρίταμου και του δίκταμου. Πρότεινε, επίσης, την αξιοποίηση αυτοφυών φυτικών ειδών στην εμπορική ανθοκομία.

Να πληροφορήσω την ομάδα δράσης για τη Βιοποικιλότητα ότι στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται πολίτες που παράγουν πολλαπλασιαστικό υλικό που προέρχεται από αυτοφυή φυτά και δίνουν σημαντικά οφέλη τόσο στους καλλιεργητές όσο και στις βιοτεχνίες που τα μεταποιούν και τα εξάγουν:

5. «Τέτοιες δράσεις έχουν περιορισμένη επιστημονική αξία.»

Απάντηση

Πέραν αυτών, η ερευνητική και επιστημονική ομάδα του ΒΒΚΚ, δημοσιεύει σε  σε διεθνή περιοδικά, συμμετείχε σε όλα τα σημαντικά διεθνή φόρα (BGCI, Planta Europa, International Society of Horticultural Science, NFC working group) για τη Διατήρηση της Φυτικής Βιοποικιλότητας και ανέλαβε την οργάνωση του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου των Βοτανικών Κήπων της Ευρώπης (EUROGARD VI)  για το 2012!

Ας δούμε τις δημοσιεύσεις των ερευνητών του μόνον του 2009:

Γρηγοριάδου Κ., Παπαναστάση Κ., Μαλούπα Ε., 2009. Εμπορική αξιοποίηση των τριών αυτοφυών αρωματικών/φαρμακευτικών ειδών δίκταμο (Origanum dictamnus L.), κρίταμο (Crithmum maritimum L.) και μελισσόχορτο (Melissa officinalis L.). Πρακτικά 23ουΣυνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, τεύχος Β: 649-652.

Παναγιωτίδου Μ., Κρίγκας Ν. και Μαλούπα Ε., 2009. Ψηφιακός σχεδιασμός και τρισδιάστατη απεικόνιση: o Βοτανικός Κήπος Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 23ουΣυνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, τεύχος Β: 723-726.

Γκίκα Π., Μαλούπα Ε., Λαναράς Θ., 2009. Αλληλεπίδραση της θερμοκρασίας και του φωτός στη φυτρωτικότητα των σπερμάτων των ειδών Erysimum naxense Snogerup και Erysimum krendlii Polatschek. 11οΣυνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου

Κολοβού Χ., Παπουλάκης Χ., Λαναράς Θ., Μαλούπα Ε., Κουκ Κ.Μ., 2009. Origanum dictamnus L. σε υδροπονική καλλιέργεια: Επίδραση διαφορετικών υποστρωμάτων στα μορφομετρικά χαρακτηριστικά, βιομάζα και αιθέριο έλαιο. 11οΣυνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.

Παπουλάκης Χ., Κολοβού Χ., Λαναράς Θ., Μαλούπα Ε., Κουκ Κ.Μ., 2009. Melissa officinalis L. σε πειραματική καλλιέργεια στον αγρό: Εποχιακή διακύμανση περιεκτικότητας σε αιθέριο έλαιο, βιομάζας και μορφομετρικών χαρακτηριστικών. 11οΣυνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.

Αργυροπούλου Α., Παπαδάτου Μ., Γρηγοριάδου Α., Μαλούπα Ε. και Σκαλτσά Ε., 2009. Ανάλυση αιθερίου ελαίου δικτάμου καλλιεργημένου στο Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων. 11οΣυνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας, Αθήνα 8-11 Οκτωβρίου.

Tsoktouridis, G., Maloupa, E. and Krigas, N. 2009. Phylogenetic analysis of six closely related Mediterranean taxa of Lamiaceae, using the ITS1, 5.8s and ITS2 nuclear ribosomal regions. Acta Hort. v. 813:309-316

Zervaki, D., Papanastasi K., and Maloupa E., 2009. A new theory – model strategy for new flower crops development. Acta Hort. v. 813:147-154

Argyropoulou C., Papadatou M., Grigoriadou K., Maloupa E., Skaltsa H., 2009. Carvacrol content of cultivated in North Greece Origanum dictamnus L. Food Chemistry (submitted).

Krigas N., Mouflis G., Grigoriadou K. and Maloupa E. 2010. Conservation of important plants from the Ionian Islands at the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece: using GIS to link the in situ collection data with plant propagation and ex situ cultivation. Biodiversity and Conservation, 19:3583–3603 (DOI 10.1007/s10531-010-9917-7).

Jose´-Antonio Ferna´ndez, Omar Santana, Jose´-Luis Guardiola, Rosa-Victoria Molina,Pat Heslop-Harrison, George Borbely, Ferdinando Branca, Sergio Argento, Eleni Maloupa, Thierry Talou,Jean-Marie Thiercelin, Khalil Gasimov, Hasan Vurdu, Marta Rolda´n, Marcela Santaella, Enrique Sanchı´s, Amparo Garcı´a-Luis, Gyula Suranyi, Attila Molna´r, Gabor Sramko, Gergely Gulyas, Luckacs Balazs, Orsolya Horvat, Marı´a-Fernanda Rodrı´guez, Rau´l Sa´nchez-Vioque, Miguel-A´ ngel Escolano, Jose´-Vicente Reina, Nikos Krigas, Teresa Pastor, Begon˜a Renau-Morata, Christine Raynaud, Oruc Ibadli, Moschos Polissiou, Maria Z. Tsimidou, Athanasios Tsaftaris, Mahmoud Sharaf-Eldin, Joaquin Medina, Theophanis Constantinidis, Theophanis Karamplianis, Marcelino De-Los-Mozos-Pascual 2010. The World Saffron and Crocus collection: strategies for establishment, management, characterisation and utilisation. Genetic Resources and Crop Evolution, DOI 10.1007/s10722-010-9601-5.

Εν κατακλείδι, ας γίνει κατανοητό από όλους: Ένας Βοτανικός Κήπος δεν είναι ένα βοτανικό πάρκο επίδειξης φυτικών συλλογών, όπως πολλοί πιστεύουν λανθασμένα. Είναι ερευνητική δομή υψίστης σημασίας που επιτελεί σημαντικότατο επιστημονικό έργο και αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης που τροφοδοτεί ποικίλους τομείς της οικονομίας μας. Απλά έπρεπε να περάσουν και οι Βοτανικοί Κήπο της Ελλάδας τα πέτρινα χρόνια τους μέχρι να κατανοηθεί πλήρως ο ρόλος τους από την Πολιτεία.

Αφήνω τελευταίο το επιχείρημα που θα έπρεπε να είναι το βασικό επιχείρημα μιας ομάδας δράσης για τη Βιοποικιλότητα …όμως υπέρ της λειτουργίας Βοτανικών Κήπων στη χώρα μας. Το βασικό κείμενο για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας, την Agenda 21! Τι προβλέπει αυτή; Μια γεύση μόνο από την εισαγωγή της:

«15.2. Our planet’s essential goods and services depend on the variety and variability of genes, species, populations and ecosystems. Biological resources feed and clothe us and provide housing, medicines and spiritual nourishment. The natural ecosystems of forests, savannahs, pastures and rangelands, deserts, tundras, rivers, lakes and seas contain most of the Earth’s biodiversity. Farmers’ fields and gardens are also of great importance as repositories, while gene banks, botanical gardens, zoos and other germplasm repositories make a small but significant contribution. The current decline in biodiversity is largely the result of human activity and represents a serious threat to human development. «

Η συνέχεια στις σελίδες: http://www.bgci.org/worldwide/article/0011/

και

http://www.bgci.org/worldwide/article/365/

Επιτέλους ας σοβαρευτούμε!

Οικονόμου Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ

—————————————————————————————————————————————————————-

Το σχέδιο νόμου σε pdf.

http://www.opengov.gr/ypaat/wp-content/uploads/downloads/2011/09/sxedio_nomou_dimitra.pdf

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s